Kamenivo a doprava

Žilina

O nás

DaCH Doprav s.r.o.

Vnútroštátná nákladná cestná doprava.

Zabezpečujeme predaj a dovoz kameniva.

Odvoz a uskladnenie zeminy a stavebného materálu.


Cenník kameniva

Frakcie:               Cena/tona:

   0-16                                       3,50

   0-22                                       3,50

   0-32                                       4,20

   0-63                                       4,20

   0-4                                         5,30

   8-16                                       7,00

   16-32                                     7,50

   32-63                                     7,50

   63-125                                   7,50

   lomový kameň netriedený        4,00

   lomový kameň triedený            6,00

   uskladnenie výkop. zeminy      5,00

   uskladnenie betónu                 7,00

   uskladnenie stav. odpadu        7,00 


Ceny sú uvedené bez DPH.


Kontakt

DaCH Doprav s.r.o.


Závodská cesta 3911/24
010 01 Žilina

Tel.:        0902 418 800
email.:    dachdoprav@gmail.com

IČO:        48290866
IČ DPH:   SK2120124160